อสรพิษหัวกรรไกรจากยอดเขายูนนาน

อสรพิษหัวกรรไกรจากยอดเขายูนนาน

18-06-2024
1

นักวิจัยค้นพบงูพิษชนิดใหม่ จากอำเภอหยิงเจียง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

คณะนักวิจัยได้ทำการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ZooKeys ถึงการค้นพบงูชนิดใหม่ โดยพวกเขากล่าวว่าหลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบตัวอย่างของงูในสกุล Ovophis ที่ถูกจัดเก็บไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 กลับพบว่าตัวอย่างที่ถูกเก็บไว้จากตำบลหยิงเจียงนี้ มีความแตกต่างจากงูชนิดอื่นในสกุลเดียวกัน จากการวิเคราะห์การวัดทางสัณฐานวิทยา (Morphometrics) ประกอบกับการศึกษาวิวัฒนาการชาติพันธุ์ (Phylogenetics) พบว่างูที่พบนี้เป็นงูชนิดใหม่ และได้ตั้งชื่อให้มันว่า Ovophis jenkinsi โดยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ Robert “Hank” William Garfield Jenkins AM นักวิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ศึกษาเกี่ยวกับงูพิษโดยเฉพาะงูในวงศ์ Viperidae ในจีนและทวีปเอเชีย

1
Ovophis jenkinsi
1
Head of the holotype of Ovophis jenkinsi

 

ลักษณะสัณฐานของงูชนิดนี้ความคล้ายคลึงกับ งูหางแฮ่มภูเขา (Ovophis monticola) ที่พบในประเทศไทย แต่สามารถแยกแยะได้จากส่วนหัวที่กว้างกว่า, เกล็ดท้องที่น้อยกว่า, ลายรูปสี่เหลี่ยมคางหมูบริเวณข้างลำตัว, ลำตัวที่สั้นกว่า และบริเวณส่วนหัวของ Ovophis jenkinsi นั้นมีสีดำ พร้อมลายแต้มสีส้มเข้มบริเวณคอคล้ายรูปกรรไกรผ่าตัดที่โดดเด่น ต่างกับ งูหางแฮ่มภูเขา ที่มีสีออกไปทางน้ำตาลอมเหลือง จากการศึกษาพบว่างูชนิดใหม่นี้มีถิ่นที่อยู่อาศัยบริเวณป่าฝนตามเทือกเขา ความสูงประมาณ 1.3 กิโลเมตร และมักจะออกหากินในเวลากลางคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่อากาศเย็น ฝนตก และมีความชื้นสูง

นักวิจัยเตือนว่าถึงแม้พวกมันจะเป็นงูที่เคลื่อนที่ช้า แต่กลับกันเมื่อถูกรบกวนพวกมันสามารถพองตัวให้ดูใหญ่ขึ้นและพร้อมโจมตีได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังทิ้งท้ายไว้ว่า ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงการกระจายตัว ลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัย อาหารการกิน และเรื่องราวอื่น ๆ ของงูชนิดนี้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนเรื่องราวความรู้ ความเข้าใจในตัวงูชนิดนี้ต่อไปในอนาคต

 

แหล่งที่มาข้อมูล

1. https://blog.pensoft.net/2024/06/13/lazy-predator-a-new-species-of-mountain-pit-viper-from-china/
2. https://zookeys.pensoft.net/article/119218/
3. https://novataxa.blogspot.com/2024/06/ovophis.html

 

ผู้เรียบเรียง

เฮียฮก ศุภพิพัฒน โยธี

นักสื่อสารวิทยาศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ