ฟังก์ชันใหม่สำหรับเพจขายของ

ฟังก์ชันใหม่สำหรับเพจขายของ

29-04-2022
ฟังก์ชันใหม่สำหรับเพจขายของ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง Facebook มีการเปิดตัวฟังก์ชันการใช้งานที่เรียกว่า Facebook Shop ซึ่งฟังก์ชันการใช้งานใหม่นี้ทำให้เพจขายสินค้าใน Facebook สามารถทำให้เข้าถึงของผู้ใช้งานงาน ในส่วนรายการของได้สะดวกและง่ายขึ้น

ในช่วงที่ผ่านมา Facebook เปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างผู้ขายสินค้ากับผู้ซื้อสินค้าในรูปแบบการโฆษณาหรือการนำเสนอสินค้าเท่านั้น ช่วงที่ผ่านมามีการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นช่องทางเลือกในการซื้อสินค้าที่มีการเติบโตอย่างมาก ทำให้ Facebook เห็นช่องทางในการทำธุรกิจได้มากขึ้น

ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก Facebook Shop แตกต่างจากการขายสินค้าออนไลน์แอปพลิเคชันแบรนด์อื่น ๆ พราะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการวางขายสินค้าที่มาของรูปภาพ
[1] https://droidsans.com/facebook-shops-online-shopping-platform/
[2] https://digitalmarketingwow.com/wp-content/uploads/2020/05/igshops_colored.jpegที่มาของแหล่งข้อมูลอ้างอิง
[1]เปิดตัว Facebook Shops สร้างร้านค้าออนไลน์ทั้งในอินสตราแกรมและเฟซบุ๊ก [ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://www.thainews.easybranches.com/it/1152839 [23 พฤษภาคม 2563]
[2] เปิดตัว facebook shops ขายของออนไลน์สำหรับร้านขนาดเล็ก รองรับการขายผ่าน LIVE และ Instagram [ออนไลน์] แหล่งที่มา https://www.it24hrs.com/2020/facebook-shop-instagram-shop/ [23 พฤษภาคม 2563]
[3] Facebook shop ฟังก์ชั่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนจาก Like ไปเป็น Buy แทน [ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://www.techhub.in.th/facebook-shop-new-function/?fbclid=IwAR1xEh5nxTr4dJfYvc4M2i5qqMMjc4RSxOPMo8qhUSTsUugIO_wf0tXAz3g[23 พฤษภาคม 2563]เขียนโดย ราตรี ใจดี พนักงานบริหาร กองนิทรรศการ
ตรวจทาน ภัทรกรณ์ สุ่มมาตย์ นักวิชาการ 5 กองนิทรรศการ
               วัลลี พาละพล วิทยากร กองนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ