สิงคโปร์มีแผนจัดหาอุปกรณ์ติดตามที่สวมใส่ได้ เพื่อให้สามารถระบุผู้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย COVID-19 ให้กับประชาชน 5.7 ล้าน

สิงคโปร์มีแผนจัดหาอุปกรณ์ติดตามที่สวมใส่ได้ เพื่อให้สามารถระบุผู้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย COVID-19 ให้กับประชาชน 5.7 ล้าน

29-04-2022
สิงคโปร์มีแผนจัดหาอุปกรณ์ติดตามที่สวมใส่ได้ เพื่อให้สามารถระบุผู้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย COVID-19 ให้กับประชาชน 5.7 ล้าน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 รัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์อธิบายว่า อุปกรณ์ติดตามกำลังได้รับการพัฒนาซึ่งอุปกรณ์นี้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสมาร์ทโฟน ถ้าอุปกรณ์พกพานี้ใช้งานได้จะแจกจ่ายให้ประชาชนทุกคนในสิงคโปร์ โดยแน่ใจได้ว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการคุ้มครอง  ทั้งนี้สิงคโปร์เคยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนติดตามแล้ว แต่เทคโนโลยีบลูทูธพบข้อบกพร่องมากมายที่ไม่สามารถแก้ไขได้  โดยอุปกรณ์ที่กำลังพัฒนาปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนเป็นชิปบลูทูธ ที่ติดตั้งไว้ในสายรัดข้อมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่และติดตัวได้ตลอดเวลา ใช้แบตเตอรี่ที่มีหน่วยความจำราคาประมาณ $ 10 (ประมาณ 220 บาท )

สิงคโปร์ได้กล่าวว่าข้อมูลที่รวบรวมผ่านแอปพลิเคชันก่อนหน้านี้ได้รับการเข้ารหัสและจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของผู้ใช้และจะถูกโอนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหากบุคคลนั้นได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19

ที่มารูปภาพ
[1] https://mmo.aiircdn.com/265/5eda2b483fc3e.jpg

ที่มาของแหล่งข้อมูล
[1] Singapore plans wearable virus-tracing device for all[Internet].2020 (Retrieved June 6 2020 ) from:https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-singapore-tech/singapore-plans-wearable-virus-tracing-device-for-all-idUSKBN23C0FO
[2] สิงคโปร์วางแผนแจกอุปกรณ์สวมใส่ เพื่อติดตามผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้ประชากรทุกคนในประเทศ[อินเทอร์เน็ต].2563 (เข้าถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563) เข้าได้จาก: https://www.marketthink.co/6964 

เขียนโดย ชัชวาลย์ สารไชย นักวิชาการ กองนิทรรศการ
           พิมพ์ผกา ทรายข้าว วิทยากร กองวิชาการ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ