รู้จักสัตว์ทะเลหายาก: วาฬโอมูระ

รู้จักสัตว์ทะเลหายาก: วาฬโอมูระ

29-04-2022
รู้จักสัตว์ทะเลหายาก: วาฬโอมูระ

        หลังจากพายุปาบึกพัดถล่มภาคใต้ ส่งผลกระทบ ต่อคนในหลายพื้นที่ รวมถึงสัตว์ทะเลหายากซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าสงวน ชนิดใหม่ของประเทศไทย วาฬโอมูระ ที่ถูกซัดมาเกยตื้นบริเวณชายหาด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโดย ผู้เชี่ยวชาญพบว่า เป็นลูกวาฬอายุ ราว 1 ปี  ความยาวเกือบ 6 เมตร น้ำหนักร่วม 800-1,000 กิโลกรัม โดยมีขนาดโตเต็มที่ยาว 10 เมตร

          วาฬโอมูระเดิมทีวาฬชนิดนี้ ถูกเข้าใจว่าเป็นชนิดเดียวกันกับวาฬบรูด้า ต่อมาได้มีการจำแนกออกมาเป็นอีกชนิดจากลักษณะของพันธุกรรม ขนาด รูปร่างภายนอก ลักษณะโครงกระดูก และการแพร่กระจาย แต่ความแตกต่างภายนอกที่สังเกตง่ายสุดคือ จำนวนสันบนหัว โดยวาฬบรูด้าจะมี 3 สัน ส่วนวาฬโอมูระมี 1 สัน

Omuras whale3

          แล้ววาฬโอมูระ สำคัญอย่างไร?

          วาฬแผ่นซี่กรอง เช่น วาฬโอมูระ และวาฬบรูด้า อาศัยแผ่นซี่กรองในการกรองกินแพลงค์ตอน เช่น เคย รวมทั้งปลาขนาดเล็ก เช่น ปลากะตัก เป็นอาหาร อึของวาฬจึงอุดมไปด้วยไนโตรเจน ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อไปให้แพลงค์ตอนผู้ผลิตขั้นต้นของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศทางทะเล ในวาฬซี่กรองที่มีการอพยพ เป็นระยะทางไกล เช่น วาฬสีเทา ก็จะนำพาความอุดมสมบูรณ์ติดตัวตามไปยังทุกที่ที่มันเดินทางไปถึง

          ซากวาฬถึงแม้จากโลกไปแล้วก็ยังมีประโยชน์ นอกจากเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ก้นทะเลแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตคาร์บอน ที่มากถึง 190,000 ตัน แต่คาร์บอนนี้จะถูกกักเก็บไว้ใต้ทะเลลึก ไม่ปลดปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ เหมือนอย่างควันไอเสียรถยนต์ โดยจะกลายเป็น อ่างคาร์บอน ที่ดักและกักเก็บคาร์บอนส่วนเกิน ชะลอการเกิดภาวะโลกร้อน

          สำหรับวาฬโอมูระ นั้น เดิมทีพบได้น่านน้ำไทย ทางตอนใต้ของจีน และน่านน้ำอินโดนีเซีย และน่านน้ำอินโดนีเซีย ปัจจุบัน มีรายงานการพบเห็นและซากเกยตื้น ในหลายพื้นที่ จึงน่าจะมีขอบเขตการกระจายเป็นวงกว้างมากกว่าที่เรารับรู้กันในปัจจุบัน 

          น่าจะมีส่วนช่วยแพร่นำพาความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารไนโตรเจนกลับคืนสู่ท้องทะเลไปตามเส้นทางการอพยพพวกมันที่เดินทางไปถึง เพื่อคืนกลับความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลได้

 

ภาพจาก :https://www.hatyaifocus.com/ข่าว/7835-ข่าววิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม-สงขลา

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2100187

ที่มาข้อมูล : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2100187

https://dmcrth.dmcr.go.th/lmcr/detail/5612/

ผู้เรียบเรียง : นางสาวปัณฑารีย์ สุวรรณลาภเจริญ

บรรณาธิการ(วิชาการ) : นายชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ

บรรณาธิการ (ภาษา) : นายชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ

ผู้อนุมัติการเผยแพร่ : นางสาวอารมณ์ มุจรินทร์