นักวิจัยพบภาวะผิดปกติระยะยาว 203 อาการในผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด 19

นักวิจัยพบภาวะผิดปกติระยะยาว 203 อาการในผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด 19

29-04-2022
นักวิจัยพบภาวะผิดปกติระยะยาว 203 อาการในผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด 19

https://swhr.org/long-covid-the-impact-on-women-and-ongoing-research/

หลังจากที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขหลายประเทศ ได้เตือนเกี่ยวกับภาวะผิดปกติระยะยาวในผู้ที่หายจากโรคโควิด 19 (Long Covid) ทำให้นักวิจัยเริ่มทำการศึกษาความแตกต่างของภาวะผิดปกติระยะยาวเหล่านี้ และพบว่ามีภาวะผิดปกติ ที่มีอาการแตกต่างกันจำนวนมาก บางคนอาจหายจากภาวะดังกล่าวในเวลาไม่กี่วัน หรือไม่กี่สัปดาห์ แต่บางคนอาจจะต้องเผชิญภาวะผิดปกตินานหลายเดือน

จากการศึกษาของนักวิจัยมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (University College London) พบว่า 98.1% ของผู้ที่หายจากโรคโควิด 19 จำนวน 3,762 คน จาก 56 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเข้าร่วมการวิจัยทางผ่านทางระบบออนไลน์ มีอาการผิดปกติที่แตกต่างกัน 203 อาการ ใน 10 ระบบอวัยวะ และมี 66 อาการ ที่เรื้อรังนานถึง 7 เดือน โดยอาการที่พบมากที่สุด คือ ความเหนื่อยล้าหลังการใช้งานกล้ามเนื้อ (Post-exertional malaise: PEM) ที่แม้ออกแรงเพียงเล็กน้อยก็ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า และนำไปสู่ภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังจนไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้

นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่หายป่วยจากโรควิด 19 จำนวนมากมีความผิดปกติทางสมอง โดยมีอาการมึนศีรษะแม้ใช้ความคิดเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นอาการของภาวะสมองล้า (Brain fog syndrome) อันเกิดจากความเครียด ทำให้สารสื่อประสาทในสมองซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลสัญญาณไฟฟ้าระหว่างเซลล์ระบบประสาทเสียสมดุล ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมอง

นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่หายจากโรคโควิด 19 ซึ่งร่วมให้ข้อมูลผ่านแบบสอบถามมากถึง 85% มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทหลายรูปแบบที่ส่งผลถึงความจำ และสติปัญญา และยังมีรายงานอาการอื่น ๆ อีก เช่น การมีผื่นคัน ท้องร่วง หูอื้อ ตาพร่า ใจสั่น งูสวัด ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือแม้กระทั่งปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมระบบขับถ่าย ระบบทางเดินหายใจ และหลอดเลือด โดยอาการเหล่านี้ปรากฎในผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย และส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก

จากการศึกษานี้ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้ออกมากระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงอันตรายของภาวะผิดปกติระยะยาวซึ่งถูกมองข้าม และผลักดันให้เกิดแนวทาง หรือระบบการติดตาม การให้คำปรึกษา รวมไปถึงแนวทางในการรักษาอาการเหล่านี้ให้กับผู้ป่วย เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเช่นที่ผ่านมา

 

เรียบเรียงโดย: ปวิตา ลิขิตเดชาโรจน์ นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

แหล่งข้อมูล:
Patients Are Experiencing 203 Different Long COVID Symptoms, New Study Reports. [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา: https://www.iflscience.com/health-and-medicine/patients-are-experiencing-203-different-long-covid-symptoms-new-study-reports/ [16 สิงหาคม 2564]
Characterizing long COVID in an international cohort: 7 months of symptoms and their impact. [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา: https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00299-6/fulltext [16 สิงหาคม 2564]
Identification of over 200 long Covid symptoms prompts call for UK screening programme. [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา: https://www.ucl.ac.uk/news/2021/jul/identification-over-200-long-covid-symptoms-prompts-call-uk-screening-programme [16 สิงหาคม 2564]