ตัวเลขสุ่มแท้จริงจากการสังเคราะห์ DNA

ตัวเลขสุ่มแท้จริงจากการสังเคราะห์ DNA

29-04-2022
ตัวเลขสุ่มแท้จริงจากการสังเคราะห์ DNA

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรป นำโดย Linda C. Meiser ได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร nature communication เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงความสำเร็จในการสร้างตัวเลขสุ่มแท้จริง (true random number generation) จากการสังเคราะห์ DNA แบบสุ่ม  ซึ่งยังคงมีความลำเอียง (bias) จากสมบัติทางเคมี แต่เมื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับอัลกอริทึมการสกัดข้อมูลแบบสุ่มของ Von Neumann ทำให้สามารถสังเคราะห์ข้อมูลสุ่มขนาด 7 กิกะไบต์ ด้วยต้นทุน 0.000014 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิกะไบต์์ที่อัตรา 225 กิกะไบต์ต่อวินาที (ในขั้นสังเคราะห์) หนึ่งในการใช้ตัวเลขสุ่มเหล่านี้ คือ การเข้ารหัสเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญต่าง ๆ

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1] Meiser, L.C., Koch, J., Antkowiak, P.L. et al. DNA synthesis for true random number generation. Nat Commun 11, 5869 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-19757-y

เรียบเรียง: ฐิติ สิริธนากร 
ตรวจทาน: ธานี หลินลาโพธิ์
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ