ซีเซียม-137

ซีเซียม-137

21-03-2023
ซีเซียม-137

       รายการ Science Cloud ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ฤทธี มีสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมาไขข้อข้องใจ จากสถานการณ์ข่าวการหายไปของ Cesium-137
พร้อมเปรียบเทียบสถานการณ์จากเชอร์โนบิล สู่ ปราจีนบุรี 
ตอบคำถาม Cesium-137 มาจากไหน มันไปอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไร จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันถูกหลอม อันตรายมากแค่ไหน ควรตื่นตัวและรับมืออย่างไร 
ไปฟังรายละเอียดได้ที่ รายการ Science Cloud พอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์