เรื่อง โรคจิตเภท : ปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 (COVID-19)

เรื่อง โรคจิตเภท : ปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 (COVID-19)

29-04-2022
เรื่อง โรคจิตเภท : ปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 (COVID-19)

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย เศรษฐกิจ และสังคมแล้ว ความเครียดสุของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคนี้ ทำให้เกิดสภาวะเครียดสะสมและป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีโอกาสได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มคนอื่น ๆ

งานวิจัยจากศูนย์การแพทย์แลงกอน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York University Langone Medical Center) แสดงให้เห็นว่าประชากรเกือบ 7,400 คน ในนิวยอร์ก ที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 พบว่า ผู้ติดเชื้อที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทด้วยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 สูงกว่าผู้ติดเชื้อทั่วไปเกือบ 3 เท่า สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าอาจมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเภทและทำให้คนเหล่านี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส การค้นพบนี้อาจเป็นภาพสะท้อนของความไม่เท่าเทียมกันทางด้านการดูแลสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

แคทลินน์ เนมานิ (Katlyn Nemani) จิตแพทย์ ศูนย์การแพทย์แลงกอน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก กล่าวว่า “การค้นพบของเราแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ความเข้าใจใหม่นี้จะทำให้ผู้ให้บริการทางด้านการดูแลสุขภาพ สามารถจัดลำดับความสำคัญของการให้วัคซีน การทดสอบ และการดูแลทางการแพทย์สำหรับบุคคลกลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้น”

การศึกษาของเนมานิและคณะทำงาน พบว่าข้อมูลทางการแพทย์ที่ได้จากศูนย์การแพทย์แลงกอน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประกอบด้วยโรงพยาบาลทั้งหมด 4 แห่ง พบว่าผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่เป็นผู้ใหญ่ 7,350 คน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2563 พบว่ามีผู้ป่วย 75 คน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภท

โรคจิตเภทเป็นความผิดปกติทางจิตที่รบกวนการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความเป็นจริงและยังส่งผลต่ออารมณ์ของพวกเขา เป็นที่น่าสังเกตว่าโรคจิตเภทนั้นเป็นโรคปริศนาและนักวิทยาศาสตร์หลายคนยังคงพยายามทำความเข้าใจ โดยการศึกษานี้จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีประวัติเกี่ยวกับโรคนี้เท่านั้น อีกทั้งจำนวนผู้ป่วยจิตเภทในการศึกษานี้ก็ไม่ได้มากมายเท่าใดนัก แม้ว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะกว้างและมีความหลากหลาย

อัตราการการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทนั้นน่าวิตกกังวล เนื่องจากผู้ที่เป็นโรคจิตเภทมีโอกาสเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนามากกว่าคนที่ไม่เป็นโรคจิตเภทถึง 2.67 เท่า ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าโรคจิตเภทได้รับการจัดอันดับให้เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่สองของการเสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 ของผู้คนในเมืองนิวยอร์กกลุ่มนี้ หลังจากที่ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงตัวแปรอื่น ๆ ด้วย เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และการสูบบุหรี่ (แต่ไม่ใช่การใช้ยาหรือโรคอ้วน)

ทอม พอลแลคก์ (Tom Pollak) จิตแพทย์ มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจ ลอนดอน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้กล่าวว่า "นี่เป็นการค้นพบที่น่าตกใจ ผู้ป่วยเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ติดเชื้อได้ง่ายที่สุดในสังคมและอาจไม่ได้รับการดูแลจากระบบดูแลสุขภาพที่มีอยู่ส่วนใหญ่ทั่วโลก"

คำอธิบายที่เป็นไปได้ที่เสนอโดยผู้วิจัย คือ เนื่องจากโรคจิตเภทจะรบกวนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกกระตุ้นมากเกินไป ทำให้เกิดการปลดปล่อยไซโตไคน์ (Cytokine) ที่เป็นสาเหตุของการอักเสบออกมามากเกิน อาจทำให้คนเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19

นักวิจัยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยนี้ตีความอย่างรอบคอบมากขึ้น โดยกล่าวว่าความแตกต่างที่สังเกตได้ อธิบายได้จากปัจจัยการดำเนินชีวิตและโรคที่ปรากฏร่วมกับโรคที่เป็นการวินิจฉัยหลัก เช่น โรคอ้วน ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ถึงแม้ว่าจะไม่มีโรคโควิด 19 แต่ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทมักมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ซึ่งส่งผลให้มีโอกาสเสียชีวิตได้เร็วขึ้น โดยมีอัตราการเสียชีวิตเร็วกว่าคนปกติทั่วไปถึง 20 ปี

เดวิด โอเวน (David Owens) จิตแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเอดินเบอระ (University of Edinburgh) ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัย กล่าวว่า "นี่อาจแสดงให้เห็นอีกครั้งถึงความไม่เท่าเทียมกันทางด้านสุขภาพและสังคม และยังคงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจิตเวชในระยะยาว เช่น โรคจิตเภท"

ด้วยความหวาดระแวงและการถูกกีดกัน ถือเป็นรอยร้าวของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ทำให้มีความสันโดษและหลีกเลี่ยงที่จะขอความช่วยเหลือ และนี่อาจหมายถึงผู้คนในการศึกษานี้ กรณีที่เป็นโรคโควิด 19 ค่อนข้างรุนแรง หรือมีครอบครัวหรือเพื่อนที่สามารถช่วยพาพวกเขาไปโรงพยาบาลได้ น่าเศร้าที่เราไม่สามารถพูดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับใครก็ตามที่อาจเป็นโรคโควิด 19 ที่บ้าน แต่ไม่ได้รับการรักษาทางการแพทย์ แม้ว่าจะมีการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

แมทธิว โฮทอปฟ์ (Matthew Hotopf) จิตแพทย์และนักระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจ ลอนดอน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ กล่าวว่า “งานวิจัยนี้บ่งชี้ว่าผู้ที่เป็นโรคจิตเภทเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโรคโควิด 19และควรสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ก่อนใคร"

 

เรียบเรียงโดย ชนินทร์ สาริกภูติ นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สพว. อพวช.

ที่มาข้อมูล :
Schizophrenia Identified as Second Greatest Risk Factor For COVID-19 Death. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา : https://www.sciencealert.com/schizophrenia-ranks-second-only-to-age-as-greatest-risk-factor-for-covid-19-death?fbclid=IwAR2IARQoywY-alj5yoV5bfs6GSStiNemtpDJ-rYC0M4o9yW47JlErf8f_RU [4 กุมภาพันธ์ 2564]