เห็นทะลุหน้ากาก! โปรแกรมเมอร์จีนพัฒนาระบบจดจำใบหน้า

เห็นทะลุหน้ากาก! โปรแกรมเมอร์จีนพัฒนาระบบจดจำใบหน้า

29-04-2022
เห็นทะลุหน้ากาก! โปรแกรมเมอร์จีนพัฒนาระบบจดจำใบหน้า

ในช่วงวิกฤติโรคติดต่อจากเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผู้คนจำนวนมากต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดปากเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสที่อาจปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ส่งผลให้ระบบจดจำใบหน้าเพื่อระบุตัวบุคคลซึ่งถูกใช้อยู่ทั่วไปในประเทศจีนไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกลุ่มโปรแกรมเมอร์ชาวจีน นำโดยบริษัท Hanwang Technology ในกรุงปักกิ่ง จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ให้สามารถจดจำใบหน้าบุคคลได้แม้ขณะที่กำลังสวมหน้ากากอนามัยอยู่

ระบบดังกล่าวนี้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ตามฐานข้อมูลใบหน้าบุคคลที่มีอยู่ของภาครัฐเดิม หรือภายในองค์กรที่ใช้งานระบบจดจำใบหน้าของพนักงานอยู่แล้วโดยระบบนี้มีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิร่างกายทำให้สามารถประมวลผลได้หากบุคคลใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าที่กำหนดก็จะแจ้งให้ทราบพร้อมทั้งรายงานประวัติและข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้นทันที

ในปัจจุบันระบบนี้สามารถตรวจจับและจดจำใบหน้าของแต่ละบุคคล จากกลุ่มคนมากกว่า30 คนได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งวินาทีโดยได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ 99.5% ในกลุ่มที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยและ 95% ในกลุ่มคนที่ใส่หน้ากากอนามัยมีองค์กรที่นำระบบนี้ไปใช้งานในกรุงปักกิ่งแล้วประมาณ 200 ราย

 

ที่มาของภาพ

[1]  https://www.thairath.co.th/news/tech/technology/1790818

 

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference)

[1] https://www.thairath.co.th/news/tech/technology/1790818[สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563]

[2] https://www.voathai.com/a/china-facial-recognition-covid-19-coronavirus/5323949.html[สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563]

[3] https://techsauce.co/news/facial-recognition-covid-19-china[สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563]

 

เขียนโดย ชวลิต  อยู่กิจติชัยนักวิชาการ 6 กองนิทรรศการ

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ