การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็ก

การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็ก

30-04-2022
การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็ก

3 กันยายน 2564 คณะกรรมการร่วมด้านวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันโรค แห่งสหราชอาณาจักร (UK’s Joint Committee on Vaccination and Immunisation; JCVI) มีมติให้ฉีดวัคซีนแก่เด็กอายุระหว่าง 12-15 ปีที่มีโรคประจำตัว 200,000 คน แต่ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนแก่เด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะสามารถหายได้เอง และมีอาการน้อยมาก จึงไม่ควรเสี่ยงกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากผลข้างเคียงของวัคซีน เช่นอาการ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อย่างไรก็ตามหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี อิสราเอล และไอร์แลนด์ ได้ออกมาเรียกร้องการฉีดวัคซีนแก่เด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงในกลุ่มอายุดังกล่าว เนื่องจากหวั่นถึงผลกระทบระยะยาวในการหยุดเรียน ศาสตราจารย์ เจสัน ลีตช์ (Prof. Jason Leitch) ผู้อำนวยการคลินิกแห่งชาติของสกอตแลนด์แสดงความเห็นว่า “การขาดเรียนและการหยุดระบบการศึกษา เป็นปัญหาใหญ่ระยะยาวสำหรับเด็กมากกว่าอันตรายจากโควิด”

ขณะที่ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศคำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 โดยแนะนำให้ฉีดเพียงวัคซีนชนิด mRNA (Messenger Ribonucleic Acid) ของ ไฟเซอร์-ไบออนเทค (Pfizer-BioNTech) เท่านั้น โดยกำหนดฉีดให้แก่กลุ่มเด็กที่มีอายุ 12-15 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ขณะที่กลุ่มอายุ 16-18 ปี ฉีดได้ทุกคน หากไม่มีข้อห้ามในการฉีด เนื่องจากมีสภาพร่างกายและการดำเนินชีวิตที่ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ สำหรับการฉีดวัคซีนแก่เด็กอายุต่ำว่า 16 ปีที่มีสุขภาพแข็งแรงรวมถึงการใช้วัคซีนชนิดอื่นๆ ในเด็ก ยังไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจนที่เป็นสากล เนื่องจากอยู่ระหว่างการติดตามผลการศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย

 

เรียบเรียงโดย: อภิชญา กาปัญญา นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มาข้อมูล:
Covid: Call for clarity on vaccines for children. [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/news/health-58450524 [9 กันยายน 2564]
Long Covid in children 'nowhere near scale feared'. [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/news/health-58410584 [9 กันยายน 2564]
Vaccines: Long-Covid fears prompt jabs for school pupils call. [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/news/uk-wales-58460364 [9 กันยายน 2564]
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ไฟเขียวฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็ก 12 ปีขึ้นไป [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา: https://www.prachachat.net/marketing/news-755719 [9 กันยายน 2564]