“ไทยชนะ” แพลตฟอร์มใหม่ รับมือโรคโควิด-19 รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

“ไทยชนะ” แพลตฟอร์มใหม่ รับมือโรคโควิด-19 รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

29-04-2022
“ไทยชนะ” แพลตฟอร์มใหม่ รับมือโรคโควิด-19 รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลาย ๆ คน ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) หลาย ๆ อย่าง เพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่บ้าน การเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือแม้กระทั่งการซื้อของต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รัฐบาลมีการเปิดให้ใช้แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" เพื่อป้องกันและรองรับวิถีชีวิตใหม่ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่าง ๆ ที่ได้รับการผ่อนปรน ระยะที่ 2 โดยแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรก สำหรับผู้ประกอบการ หรือร้านค้า ต้องเข้าไปลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com เพื่อกรอกข้อมูลของร้าน และเมื่อลงทะเบียนเสร็จ จะได้รับคิวอาร์โค้ด (QR code ) สำหรับนำไปติดที่หน้าร้าน

C520DEA3 F83D 408C AF36 298864A6A2CD

ส่วนที่สอง สำหรับผู้ใช้บริการ จะต้องสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเช็กอิน (check-in) ก่อนเข้าใช้บริการร้านค้านั้น ๆ และเมื่อใช้บริการเสร็จ จะต้องสแกนคิวอาร์โค้ดอีกครั้ง เพื่อทำแบบประเมินและเช็กเอาท์ (Check-out) ออกจากร้าน

DC3E929E 90E0 425C 8053 2955DE2B767E 26DBCFF1 F7F3 4DE5 95C8 D837FFAF6263 9C7749A1 BEAF 4B3D BE51 BB503DADF85D 17246BDB 7338 4775 B4D2 740A15C975D4
 

ทั้งนี้ กระทรวงดีอีเอส ยืนยันว่าข้อมูลผู้ใช้บริการจากแพลตฟอร์ม ‘ไทยชนะ’ จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่กระทบต่อข้อมูลส่วนตัวของบุคคล แต่จะทำให้ทราบถึงความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในแต่ละร้านและถ้าหากพบผู้ติดเชื้อบริเวณพื้นที่ใด จะทำให้สามารถติดตามตัวได้ทัน และในขณะเดียวกันฝั่งผู้ประกอบการเองก็ยังสามารถนำผลการประเมินหลังการใช้บริการไปปรับปรุงการบริการของตัวเองให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนด คือล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างในการอยู่ร่วมกัน ทำความสะอาด และหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด แน่นอนว่าการผ่อนปรนแบบวิถีชีวิตใหม่ ต้องอาศัยความรับผิดชอบร่วมกันของคนในสังคม อาจจะมีติดขัดบ้างในช่วงแรก แต่ถ้าทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามจะสามารถป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ได้

 

ที่มาของรูปภาพภาพ
[1] https://www.ไทยชนะ.com

ที่มาแหล่งข้อมูลอ้างอิง
[1] ศคบ. คู่มือสำหรับผู้ประกอบการลงทะเบียนและวิธีการสแกน QR [ออนไลน์] 2020, แหล่งที่มา : https://www.ไทยชนะ.com [19 พฤษภาคม 2563]
[2] กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก. ศคบ. เปิดตัวแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” สนับสนุนมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 [ออนไลน์] 2020, แหล่งที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/30927 [19 พฤษภาคม 2563]
[3] กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก. “ดีอีเอส” เชิญชวนประชาชนร่วมลงทะเบียน “ไทยชนะ” [ออนไลน์] 2020, แหล่งที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/31116 [19 พฤษภาคม 2563]
[4] thaipbs. รู้จัก "New Normal" ฉบับราชบัณฑิตยสภา [ออนไลน์] 2020, แหล่งที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/292126 [19 พฤษภาคม 2563]

 

เขียนโดย ภัทรกรณ์ สุ่มมาตย์ นักวิชาการ 5 กองนิทรรศการ
ตรวจทาน เรวัตร เปรมศรี นักวิชาการ กองนิทรรศการ
               วรรณวจี สุจริตธรรม นักวิชาการ 5 กองวิชาการ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Related