อพวช. จัดงานเสวนา หัวข้อ “พลังภาพถ่ายสู่การรักษ์โลกอย่างยั่งยืน (The Power of Photography to Sustainably Save the World)”

อพวช. จัดงานเสวนา หัวข้อ “พลังภาพถ่ายสู่การรักษ์โลกอย่างยั่งยืน (The Power of Photography to Sustainably Save the World)”

19-08-2023
Power1

19 สิงหาคม 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย คุณพรฤทัย โชติวิจิตร เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคธุรกิจและความหลากหลายทางชีวภาพ IUCN Thailand Programme และคุณศิริพร ศรีอร่าม สมาชิกกรรมาธิการและ Focal Point ประเทศไทย กรรมาธิการด้านการศึกษาและการสื่อสารขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN CEC) มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ภาพถ่ายในการปลุกจิตสำนึกของผู้คนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของโลก ในงานเสวนา หัวข้อ “พลังภาพถ่ายสู่การรักษ์โลกอย่างยั่งยืน (The Power of Photography to Sustainably Save the World ทั้งนี้ ดร.กรรณิการ์ฯ ยังเป็นประธานมอบรางวัลในการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ประจำปี 2566 ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ใจกลางเมือง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

F1G1I112aaR1