อพวช. ร่วมงาน "เสวนาวิชาการธัชชา : TASSHA TALK" การขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์

อพวช. ร่วมงาน "เสวนาวิชาการธัชชา : TASSHA TALK" การขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์

25-01-2023
Tas1

24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานเปิดงาน "เสวนาวิชาการธัชชา : TASSHA TALK" การขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ โดยมี นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วมงานเสวนาฯ ดังกล่าว ณ ห้องช่างชุ่ยแกลอรี่ ช่างชุ่ย Creative Park อาคารช่างชุ่ยแกลอรี่ โซนกรีน ประตู 3 กรุงเทพฯ

Tas2Tas3