องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ระยะสั้นแบบเช้าไปเย็นกลับ One Day Camp

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ระยะสั้นแบบเช้าไปเย็นกลับ One Day Camp

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ระยะสั้นแบบเช้าไปเย็นกลับ One Day Camp

23 มิถุนายน 2563 – ปทุมธานี / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ระยะสั้นแบบเช้าไปเย็นกลับ One Day Camp เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ สั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563 พร้อมรักษามาตรฐานการบริการแบบ New Normal

299A8393

          ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ในเดือนกรกฎาคม 2563 นอกจาก อพวช. จะกลับมาเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ตามปกติแล้ว อพวช. ยังได้จัดกิจกรรมค่าย One Day Camp สำหรับเยาวชนประถมศึกษาระดับชั้น ป.3 - ป.6 จำนวน 4 ค่าย โดยเปิดรับเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายเพียง 20 คนต่อค่าย เพื่อรักษามาตรฐานการป้องกันเชื่อไวรัสโควิด – 19

          สำหรับค่ายทั้ง 4 ประกอบไปด้วย

          ค่าย “มองพืช สนุกเรา” สำหรับเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –  6 ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดยเยาวชนจะได้รู้จักกับอวัยวะพืชกับการทำหน้าที่ โดยเปรียบเทียบกับอวัยวะร่างกายมนุษย์เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ทราบถึงประโยชน์และการอยู่ร่วมกันระหว่างพืชและมนุษย์อีกด้วย

 MG 2671 resize

         ค่าย “ส่องโลก จุลินทรีย์ตัวจิ๋ว” สำหรับเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 มาหาคำตอบเกี่ยวกับความหลายหลายของเชื้อจุลินทรีย์ การนำมาใช้ประโยชน์ รวมถึงโทษของจุลินทรีย์กับการเกิดโรค

        ค่าย “มาเรียน แมลง” สำหรับเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 มาเรียนรู้ความหลากหลายของกลุ่มแมลง การจัดท่าทางของแมลง และแต่งปีกแมลงให้สวยงาม

 MG 8943 re

        ค่าย “สิ่งเปียก ๆ ที่เรียกว่า H2O” สำหรับเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 –  6 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 สนุกกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากน้ำด้วยตัวเอง เรียนรู้คุณสมบัติ การใช้ประโยชน์จากน้ำอันนำไปสู่การสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสุดมหัศจรรย์

 

1 Poster One day Camp july
         สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย One Day Camp สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nsm.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 577 9999 ต่อ 2124

2 Covid 19 day camp

 

  • One Day Camp 2563

JPG

1-Poster One day Camp-july

Size: 4.85 MB

Hits : 210

Date added: 2563-06-23

Download 

JPG

2-Covid-19 day camp

Size: 7.98 MB

Hits : 157

Date added: 2563-06-23

Download 

PDF

ใบสมัคร ค่าย 1 วัน เดือน ก.ค

Size: 4.35 MB

Hits : 228

Date added: 2563-06-25

Download  Preview