NSM จับมือ สทป. ผนึกกำลังเตรียมจัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024” สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อยอดสู่เทคโนโลยีอวกาศ ชิงทุน 100,000 บาท

NSM จับมือ สทป. ผนึกกำลังเตรียมจัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024” สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อยอดสู่เทคโนโลยีอวกาศ ชิงทุน 100,000 บาท

23-02-2024
NSMROCKET01

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย น.อ.คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ลงนามความร่วมมือเตรียมจัดโครงการการแข่งขัน “Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024” ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย อพวช. และพล.ต.เจษฎา คีรีรัฐนิคม ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับจรวดและอาวุธนำวิถี สทป. ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสายฝน ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

NSMROCKET012NSMROCKET013

ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เผยว่า “NSM มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยสนใจและใฝ่เรียนรู้ด้าน STEM ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน   ท้าทาย และสร้างแรงบันดาลใจ การแข่งขัน "Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024" เป็นเวทีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ออกแบบ ประดิษฐ์ CANSAT (ดาวเทียมจำลอง) และ ROCKET (จรวดนำส่ง) จำลองภารกิจเสมือนจริง เพื่อปลุกไฟแห่งความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และเตรียมความพร้อมสู่อนาคตด้านเทคโนโลยีอวกาศ พร้อมคัดตัวแทนทีมเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป"

NSMROCKET014

นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กล่าวว่า "สทป. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศของไทย เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนให้มีทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสนับสนุนการแข่งขัน "Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024" เป็นการต่อยอดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ศาสตร์แห่งอวกาศ พัฒนาศักยภาพสู่อนาคตด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศของไทย"

NSMROCKET015NSMROCKET016

รายละเอียดการแข่งขัน
ประเภททีม: ทีมละ 3 - 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
รางวัล: ทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท
กำหนดการ:
    1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567: เปิดรับสมัคร
    7 มีนาคม 2567: ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
    23 - 26 พฤษภาคม 2567: แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ โทรศัพท์ : 02-577-9999 ต่อ 1791, 1793 เว็บไซต์: www.nsm.or.th Facebook : CanSat Thailand 

NSMROCKET017