เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

09-12-2021
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

27 เมษายน 2564 – ปทุมธานี / สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศมีแนวโน้มอัตราการติดเชื้อที่สูงเพิ่มขึ้น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงให้ความร่วมมือขานรับมาตรการป้องกันตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ด้วยการปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ชั่วคราว ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รวมทั้งอีก 2 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ – 14 พฤษภาคม 2564

S 27181071 0 1280x852

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น ทำให้ อพวช.   จำเป็นต้องยกระดับมาตรการป้องกันตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โดยการปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้เป็นการชั่วคราว ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รวมทั้งอีก 2 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ – 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ อพวช. ยังคงเดินหน้าส่งต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์ผ่านโครงการ Science Delivery By NSM ผ่านรายการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานและหลากหลายที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทาง Facebook : NSM Thailand เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างสนุกสนานแม้ในช่วงที่พิพิธภัณฑ์ของเราปิดให้บริการชั่วคราว”

13952488083688

13952488123991

          สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมออนไลน์ และติดตามความคืบหน้าการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์  ได้ที่ Facebook : NSM Thailand  และ www.nsm.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 577 9999 ต่อ 2122 , 2123