อพวช. ร่วมงานแสดงดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

อพวช. ร่วมงานแสดงดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

06-12-2023
NSM01

5 ธันวาคม 2566 / นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการแสดงดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะผู้บริหาร กระทรวง อว. พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM และคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. ร่วมชมการแสดงฯ ดังกล่าว ณ สวนหลวงพระราม 8 กรุงเทพฯ

NSM02NNMS02MN023MIS56