อพวช. มอบหนังสือให้ กศน. ส่งเสริมการเรียนรู้วิทย์ฯ ทั่วประเทศ

อพวช. มอบหนังสือให้ กศน. ส่งเสริมการเรียนรู้วิทย์ฯ ทั่วประเทศ

26-05-2022
มอบหนังสือ


26 พฤษภาคม 2565 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. เป็นตัวแทน อพวช. ส่งมอบหนังสือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และนายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นผู้รับมอบ จำนวนทั้งหมด 1,570 เล่ม ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

มอบหนังสือ2