องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับมอบหนังสือ “ในหลวงรัชกาลที่ 9”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับมอบหนังสือ “ในหลวงรัชกาลที่ 9”

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับมอบหนังสือ “ในหลวงรัชกาลที่ 9”

30 กรกฎาคม 2563 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับมอบหนังสือ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” จาก บริษัท บีทูเอส จำกัด จำนวน 8,529 เล่ม มูลค่า 850,404 บาท เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในโครงการมอบหนังสือให้กับห้องสมุดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (คนขวา) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้รับมอบ และนายอดิเรก ราชกิจ (คนซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บีทูเอส จำกัด เป็นผู้มอบหนังสือฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ หนังสือทั้งหมดจะถูกนำมาเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการและการบริการผู้เข้าชมให้กับห้องสมุดของ อพวช. รวมทั้งใช้ในกิจกรรมด้านอื่น ๆ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต

299A51741600x1067

299A51711600x1067

299A51851600x1067

299A51911600x1067

299A51461600x1067

299A51601600x1067

299A51431600x1067

299A51381600x1067

299A51991600x1067

299A51281600x1067

299A51821600x1067

299A51301600x1067