อพวช. เปิดการอบรม “การออกแบบและผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์ฯ”

อพวช. เปิดการอบรม “การออกแบบและผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์ฯ”

06-07-2022
02

4 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นประธานเปิดการอบรม “การออกแบบและผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยมีนักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมยูเรก้า อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี

00003

00003