“ศุภมาส” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ระนอง” ในโครงการ Quick Win ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้กับเยาวชน

“ศุภมาส” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ระนอง” ในโครงการ Quick Win ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้กับเยาวชน

22-01-2024
รมว.อว.01

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ระนอง” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ให้การต้อนรับ โดยคาราวานวิทยาศาสตร์ฯ ถือเป็นหนึ่งในโครงการ Quick Win ที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเยาวชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ในการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

รมว.อว.02

น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า  “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ถือเป็นหนึ่งในโครงการ Quick Win ที่ NSM ดำเนินการอยู่หลังจากที่ได้ปล่อยขบวนคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ไปตระเวนตามจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ โดยครั้งนี้ลงมากระจายการเรียนรู้และความสนุกกันที่ภาคใต้ ที่ จ.ระนอง และจังหวัดใกล้เคียง ถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชน และจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนในอนาคต ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป

รมว.อว.012

ด้าน ผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า  “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ระนอง” จะมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ชุด Science for Fun ที่เยาวชนจะได้สนุกกับเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, กิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ ที่พาไปเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเกมและการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่หาได้ง่ายและอยู่รอบตัว, กิจกรรมมุมประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space) ชวนมาปลดปล่อยความคิดและจินตนาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานอีกมากมาย

รมว.อว.034

“อพวช.มุ่งมั่นที่จะส่งมอบความรู้และความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น” ผอ.NSM กล่าว

์NSMRANONG01์NSMRANONG012์NSMRANONG013์NSMRANONG014์NSMRANONG015์NSMRANONG016