องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ National Science and Technology Museum (Taiwan) เปิดตัวนิทรรศการใหม่ ในชื่อ “นิทรรศการ I Love Invention”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ National Science and Technology Museum (Taiwan) เปิดตัวนิทรรศการใหม่ ในชื่อ “นิทรรศการ I Love Invention”

08-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ National Science and Technology Museum (Taiwan) เปิดตัวนิทรรศการใหม่ ในชื่อ “นิทรรศการ I Love Invention”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ National Science and Technology Museum (Taiwan) เปิดตัวนิทรรศการใหม่ ในชื่อ “นิทรรศการ I Love Invention” สนุกกับโลกนวัตกรรม ชวนคุณมาค้นพบและเรียนรู้เรื่องราวความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์รอบตัว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งประดิษฐ์ พร้อมฝึกทักษะด้านสะเต็ม เพื่อนำไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต โดยนิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – ตุลาคม 2561 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ 

IMG 0254

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายด้าน “วิทย์สร้างคน” ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สังคมไทย ซึ่ง อพวช. เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังและสร้างความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่เยาวชน และประชาชนคนไทย มาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เราได้ขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น จึงนำนิทรรศการชุด “I Love Invention” สนุกกับโลกนวัตกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก National Science and Technology Museum (Taiwan) นำมาจัดแสดงครั้งแรกในประเทศไทย”

IMG 0179

IMG 0298 01

สำหรับนิทรรศการ ‘I Love Invention’ สนุกกับโลกนวัตกรรม นี้มุ่งหวังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา  โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “ทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐกรรม” ของ    เกนริช อัลท์ชัลเลอร์  (Genrich S. Alshuller) นำเสนอวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่ในสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ที่น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย ภายในนิทรรศการจัดแสดงชิ้นงานเชิงประดิษฐกรรมมากกว่า 200 ชิ้น และผ่านสื่อวิดีทัศน์มัลติมีเดีย  ประกอบไปด้วย 6 โซน ได้แก่  โซน [A] Introduction : พบกับคำนิยามของ Invention และนำเสนอ 100 สิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ผู้ชาย-ผู้หญิงมีมุมมองความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ต่างกันหรือไม่ , โซน [B] Time Tunnel : อุโมงค์เวลา ค้นพบเบื้องหลังของสิ่งประดิษฐ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับอาหาร การเขียน  และสิ่งบันเทิง, โซน [C] 40 Principles for Inventors : 40 หลักการพื้นฐานสำหรับนักประดิษฐ์ ที่รวบรวมปัญหาและการแก้ไขปัญหา จากสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ , โซน [D] Unraveling the Secrets of Everyday Life Inventions : เปิดเผยความลับของสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น ความสามารถพิเศษของการเครื่องแยกใบชา  เป็นต้น , โซน [E] Behind Invention : เรียนรู้เรื่องสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาของสิ่งประดิษฐ์ และพบกับสิ่งประดิษฐ์จากนานาชาติ เช่น ปลาเหล็กนำโชคแก้โลหิตจาง, โซน [F] Invention New Stars : สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่โดดเด่น พบกับชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลทรัพย์สินทางปัญญา จาก Ministry of Economic Affairs, Invention of Locks Association of Taiwan และ Far East University

IMG 0416

IMG 0384

ผศ.รวิน ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “นิทรรศการชุดนี้ หวังสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย และสนใจการเรียนรู้ในด้านสะเต็มศึกษามากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทยในอนาคต” 

IMG 0445

สำหรับผู้เข้าชมที่สนใจชม “นิทรรศการ I Love Invention” สนุกกับโลกนวัตกรรม สามารถเข้าชมได้ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ จัดแสดงตั้งแต่วันนี้  – ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2160 5356 เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ FACEBOOK : NSMScienceSquare

 

IMG047716001067

IMG047316001067

IMG046716001067

IMG046516001067

IMG045916001067

IMG045816001067

IMG045516001067

IMG044816001067

IMG044716001067

IMG044616001067

IMG043416001067

IMG043816001067

IMG043016001067

IMG041816001067

IMG040016001067

IMG039116001067

IMG038716001067

IMG038416001067

IMG038016001067

IMG036816001067

IMG034216001067

IMG033216001067

IMG033016001067

IMG02980116001066

IMG028116001066

IMG027416001066

IMG026616001067

IMG026116001066

IMG024316001067

IMG023816001067

IMG011316001067

IMG009816001067