กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

07-12-2021
กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

รายละเอียดกิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนกันยายน 2560

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

30 The Conqueror of Venom Nat.Chai Sep17 424 600

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
ในตอน The Conqueror of Venom : ผู้พิชิตพิษร้าย
โดย Nat.ชัย(สัญชัย เมฆฉาย)

พบกับนักธรรมชาติวิทยาทางทะเล

31 The Star Signature Nat.Meaw Sep17 424 600

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
ในตอน The Star Signature : เสน่หาห้าแฉก
โดย Nat.เหมียว(ดร.อารมณ์ มุจรินทร์)

พบกับนักภัณฑารักษ์แมลง

32 Bugs in the Box Nat.Puk Sep17 424 600

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
ในตอน Bug in the Box : พิทักษ์รักษ์แมลง
โดย Nat.ปุ๊ก(ปัณฑารีย์ สุวรรณลาภเจริญ)

จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา/จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน 
สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

Related items