NSM ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ ส่งทีมเยาวชนไทยเดินทางร่วมในการแข่งขันโครงงานวิทย์ฯ ระดับโลก REGENERON ISEF 2023

NSM ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ ส่งทีมเยาวชนไทยเดินทางร่วมในการแข่งขันโครงงานวิทย์ฯ ระดับโลก REGENERON ISEF 2023

12-05-2023
Isef112

12 พฤษภาคม 2566 / รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการ อพวช. เดินทางมาให้กำลังใจและส่งเยาวชนไทย ทั้ง 8 ทีม ที่จะเดินทางไปร่วมในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ระดับโลก REGENERON ISEF 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมเดินทางไปกับเยาวชนในครั้งนี้ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

Isef11