พิธีเปิดงาน "เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15" Science Film Festival 2019

พิธีเปิดงาน "เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15" Science Film Festival 2019

09-12-2021
พิธีเปิดงาน "เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15" Science Film Festival 2019

5 พฤศจิกายน 2562 - คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15" Science Film Festival 2019 ในหัวข้อ "ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต (Humboldt and the Web of Life)" จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และหน่วยงานชั้นนำ โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมพิธีเปิดงานฯ ดังกล่าว ณ อาคาร ๑๕ ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กรุงเทพฯ 

banner SFF2019

"เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15" Science Film Festival 2019 ในหัวข้อ "ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต (Humboldt and the Web of Life)" จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนและสังคมไทย พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปีนี้มีภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากนานาประเทศเข้าฉายให้ชมฟรี จำนวน 18 เรื่องจากทั่วโลก สามารถเข้าชมภาพยนตร์ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 23 ธันวาคม 2562 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี (วันอังคาร – วันอาทิตย์) หยุดทุกวันจันทร์ และ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2109 

 

NSM44

NSM26

NSM24

NSM23

NSM22