ต้อนรับเปิดเทอม กับ นิทรรศการจากประเทศฟินแลนด์

ต้อนรับเปิดเทอม กับ นิทรรศการจากประเทศฟินแลนด์

08-12-2021
ต้อนรับเปิดเทอม กับ นิทรรศการจากประเทศฟินแลนด์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับเปิดเทอม กับ นิทรรศการจากประเทศฟินแลนด์ ตื่นตาตื่นใจไปกับภาพจำลองของเมืองแห่งอนาคตภายใต้แนวคิดเรื่องความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการพัฒนาเมืองและเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ในนิทรรศการแห่งโลกอนาคต 20X0 A Journey into the Future จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

86 12

            ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “ปัจจุบันรูปแบบการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของสภาพแวดล้อม หากมนุษย์ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และเกิดปัญหาวุ่นวายในด้านต่าง ๆ ตามมา อพวช. ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักทางวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทยจึงมองว่า นิทรรศการแห่งโลกอนาคต 20X0 A Journey into the Future จากประเทศฟินแลนด์ ประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันดับต้น ๆ ของโลก จะสามารถทำให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลินจากการจำลองเมืองแห่งอนาคต ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จริงในช่วงปลายศตวรรษที่ 21”

86 19

            นิทรรศการแห่งโลกอนาคต 20X0 A Journey into the Future ประกอบไปด้วยชิ้นงาน Interactive จำนวน 16 ชิ้นงาน อาทิ News การจำลองพื้นที่แสดงข่าวสารและเนื้อหาข่าวที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคต Housing Service การเรียนรู้ระดับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมจากการเลือกรูปแบบที่อยู่อาศัยในอนาคต Restaurant การเรียนรู้ระดับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมจากการเลือกเมนูอาหาร Nano bugs นาโนบักส์ของเล่นเสริมประสบการณ์ Space Elevator การจำลองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศและวิศวกรรม City Expedition การจำลองการเดินทางในเมืองแห่งอนาคต เพื่อวัดระดับความยั่งยืนของตัวเราด้วยการเลือกวิธีการเดินทาง Culture Shock การสร้างความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในระดับของนวัตกรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต Demonstration การเรียนรู้ความขัดแย้งทางแนวความคิดและวิธีการแสดงออกอย่างมีเสรีภาพ The History of the Future ประวัติศาสตร์แห่งอนาคต        ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นก่อนจะถึงปี 20X0 World Map แผนที่โลกจำลองความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจเปลี่ยนแปลงไป จากผลการตัดสินใจของคนบนโลกซึ่งอาจส่งผลในอนาคต Luggage Service การวัดระดับความยั่งยืนจากวิธีการเลือกซื้อกระเป๋าเดินทาง Self-service Health Clinic เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงและผลของความก้าวหน้าทางสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต Travel Log การตรวจสอบบันทึกการทำงาน รวบรวมข้อมูลการตัดสินใจของตัวผู้เข้าชมนิทรรศการฯ จากการเล่นชิ้นงานแต่ละชิ้น Future Now ภาพรวมของระดับความยั่งยืน จากการเล่นชิ้นงานทั้งหมด Energy Master การเรียนรู้ผลกระทบของการใช้พลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยการสวมบทบาทเป็นผู้ควบคุมการหาแหล่งพลังงานให้กับเมืองแห่งอนาคต Message to the Future การฝากข้อความเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนถึงตัวเองในอนาคต

86 17

            นอกจากนั้น ภายในนิทรรศการฯ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้เยาวชนได้ร่วมสนุก อาทิ กิจกรรม My 20X0 Diary ในกิจกรรมนี้เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และสนุกไปกับการสร้างสรรค์เมืองแห่งอนาคตในฉบับของตัวเอง ผ่านการบันทึกเรื่องราวลงในไดอารี่จิ๋ว กิจกรรม สนุกคิด...สร้างชีวิตที่ยั่งยืน ในกิจกรรมนี้ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และสนุกไปกับการออกแบบ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในโลกแห่งอนาคตตามภารกิจที่ได้รับภายใต้แนวคิดชีวิตที่ยั่งยืน กิจกรรม แต่งแต้ม...ภาพอนาคต ในกิจกรรมนี้เด็ก ๆ จะได้ระบายสีสร้างสรรค์โลกในอนาคตตามจินตนาการ เพื่อตระหนักถึงการกระทำและการตัดสินใจที่ส่งผลต่อชีวิตในอนาคต

86 18

            สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ได้ที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 - 17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนิทรรศการฯ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2109 และ 2123 หรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th

 

 

86-10

86-19

86-13

86-12

86-16

86-15

86-18

86-17

86-11

86-23

86-22

86-14

86-6

86-3

86-2

86-5

86-7

86-4

86-1

86-9

86-8

86-21

86-20

86-10

86-19

PrevNext

86-19 86-13 86-12 86-16 86-15 86-18 86-17 86-11 86-23 86-22 86-14 86-6 86-3 86-2 86-5 86-7 86-4 86-1 86-9 86-8 86-21 86-20 86-10