ร่วมจัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ จ.สระบุรี”

ร่วมจัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ จ.สระบุรี”

18-02-2022
ร่วมจัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ จ.สระบุรี”

วันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมจัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ จ.สระบุรี” เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน ด้วยการส่งเสริมและจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับเยาวชนในด้านอาชีพสะเต็ม เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคต และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตให้แก่เยาวชนใน จ.สระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจาก นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานคาราวานฯ ดังกล่าว โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวชลิดา ณรงค์ศิริกุล ผู้จัดการโครงการ Chevron Enjoy Science กล่าวถึงความร่วมมือ และนายอัคราพนธ์ กิตติภัทร์เจริญ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไลต์ สระบุรี กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ งานคาราวานฯ ดังกล่าว จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27-30 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จ.สระบุรี

 

S273752068

S273752076

S273752075

S273752069