เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

08-12-2021
 เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

        เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด และคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยือน Shanghai Science and Technology Museum ณ กรุงเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประชุมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิทรรศการ กิจกรรม วัสดุตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่ระหว่างกัน โดยนิทรรศการและกิจกรรมบางส่วนจะถูกนำไปจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ มี Professor Wang Xiao Ming Director General of Shanghai Science and Technology Museum และคณะให้การต้อนรับ

 

Image Gallery

1033755

1033750

1033753