อพวช. ร่วมเปิดงานดังกล่าวฯ เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน และสร้างสรรค์จินตนาการ

อพวช. ร่วมเปิดงานดังกล่าวฯ เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน และสร้างสรรค์จินตนาการ

09-12-2021
อพวช. ร่วมเปิดงานดังกล่าวฯ เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน และสร้างสรรค์จินตนาการ

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ระยะที่ 1 ประจำปี 2564 เริ่มขึ้นแล้ว ณ โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) พร้อมด้วยนางสุวรรณี ยุธานุสรณ์ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9 สำนักผู้อำนวยการ อพวช. ร่วมเปิดงานดังกล่าวฯ เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน และสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดใกล้เคียง โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2563 นี้

138689

138693

138695

138691

138694

138692

138690