อพวช. ร่วมประชุมความร่วมมือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

อพวช. ร่วมประชุมความร่วมมือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

09-12-2021
อพวช. ร่วมประชุมความร่วมมือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

อพวช. ร่วมประชุมความร่วมมือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดยมี ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง นักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. (คนที่ 4 แถวล่างจากซ้าย) เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว พร้อมบรรยายเรื่อง "Development of Myrmecology and network of ant researchers in tropical Asia" ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น