อพวช. ให้การต้อนรับคณะจาก Department of Science, Technology and Innovation Corporation ราชอาณาจักรกัมพูชา

อพวช. ให้การต้อนรับคณะจาก Department of Science, Technology and Innovation Corporation ราชอาณาจักรกัมพูชา

09-01-2023
Technology00236

9 มกราคม 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ Dr. Ly Sokny Director, Department of Science, Technology and Innovation Corporation ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ร่วมหารือความร่วมมือ และปรึกษาถึงแนวทางการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมทั้งเยี่ยมชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ

Technology021Technology003