การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

13-12-2021
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

30 ตุลาคม 2564 / ศ.(พิเศษ) เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กระทรวง อว. ทั้งนี้ โดยมี นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมในพิธี ฯ ดังกล่าว ณ วัดบุญวาทย์วิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวง อว. ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,079,415.59 บาท

251515596 5130656396961399 4210446759242289385 n

249057077 5130656100294762 4449131688912382400 n

S 31760441