เข้าร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่

เข้าร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่

09-12-2021
เข้าร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่

8 มิถุนายน 2564 / ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานคณะกรรมการ อพวช. เข้าร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ในคณะกรรมการ อพวช. ทางออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ และ รศ.ดร.พสุ เดชะรินท์ ซึ่งได้เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของ อพวช. พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี พร้อมกันนี้ นายอภิสิทธ์ ไล่สัตรูไกล ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วาระที่ 2 ได้เข้าร่วมรับฟังทางออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย

299A0428

299A0391

299A0407

299A0400

299A0448

299A0454

299A0655

299A0442

299A0463

299A0459

20210608140041

299A0692

299A0532

299A0571

299A0586

299A0589

299A0665

299A0673

299A0677

299A0685