จัดการประกาศผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ “Peace in space”

จัดการประกาศผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ “Peace in space”

09-12-2021
จัดการประกาศผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ “Peace in space”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประกาศผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ “Peace in space” ส่ง 3 ผลงานเด็กไทยไปประกวดต่อระดับนานาชาติ ในการแข่งขัน APRSAF Poster Contest online 2020  ปลายปี 2563 นี้

01

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าว “อพวช. มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชนในสังคมไทย โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต และเห็นถึงการเสริมสร้างจินตนาการและทักษะที่จำเป็นให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการรังสรรค์นวัตกรรมจากอวกาศสำหรับการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งยังมีการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทักษะทางด้านศิลปะควบคู่กันไปด้วย จึงได้ร่วมมือกับ สทอภ. ในการจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิด มีจิตนาการที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกของการเสริมสร้างทักษะความสามารถของคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศควบคู่ไปกับการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในอนาคต”

01

การประกวดในครั้งนี้คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงานเด็กไทย 3 คน และผลงานที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ ผลงานของเด็กหญิงอชิรญา อัตถศาสตร์ ,เด็กหญิงพอใจ เทียรทอง และเด็กหญิงเนสิตา สวัสดินาค ทั้ง 3 ผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าไปสู่เวทีการประกวดภาพวาดในระดับนานาชาติ ภายใต้การประชุมองค์กรด้านอวกาศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Space Agency Forum : APRSAF) ต่อไป ในช่วงปลายปี 2563 นี้ นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote ได้แก่ เด็กชายเตชทัต กล้าเกิดผล

299A6721 1600x1067

นายสุวรงค์ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ได้รับรางวัล โดยหวังว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดจินตนาการด้านอวกาศ บนหลักการพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเพื่อให้ผลงานของเยาวชนไทยได้เป็นที่รู้จักในระดับเวทีโลกต่อไป”