แสดงความยินดี กับ นักธรรมชาติวิทยา NSM ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 12

แสดงความยินดี กับ นักธรรมชาติวิทยา NSM ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 12

09-06-2024
1

8 มิถุนายน 2567 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เข้าร่วมงานประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 12 (The 12th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand) ทั้งนี้ นักธรรมชาติวิทยาของ NSM ได้รับรางวัล Best oral presentation award ได้แก่  ดร.พุทธมน ผ่องกาย นักวิชาการชำนาญการ หัวข้อ Taxonomic status of Twin-sorus fern (Diplazium Sw.) In Thailand และดร.ณัฐพล นพพรเจริญกุล นักวิชาการกองวิชาการพฤกษศาสตร์ หัวข้อ Unveiling the hidden diversity of Kaempferia subgenus Protanthium (Zingiberaceae) in Thailand using multidisciplinary ซึ่งงานประชุมฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ

0102