Value of Teacher : คุณค่าของครู เพื่อกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึง “คุณค่าของครู”

Value of Teacher : คุณค่าของครู เพื่อกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึง “คุณค่าของครู”

08-12-2021
Value of Teacher : คุณค่าของครู เพื่อกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึง “คุณค่าของครู”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมผนึกกำลัง กับ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิดงาน  หรือ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดยมี ดร.อภิญญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คนที่1จากซ้าย) ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ฯ โดยงานนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ภายใต้แนวคิด Value of Teacher : คุณค่าของครู เพื่อกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึง “คุณค่าของครู” ท่ามกลางกระแสโลกดิจิทัลและวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ อพวช. ยังจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มากมายภายในงาน โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17- 19 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

91600x1067

99A35591600x1067

99A36441600x1067

99A36671600x1067

111600x1067

101600x1067

121600x1067

51600x1067

41600x1067

21600x1067

61600x1067

11600x1067