องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมสร้างงานพัฒนาทักษะ ช่วยเหลือผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบโควิด ในโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมสร้างงานพัฒนาทักษะ ช่วยเหลือผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบโควิด ในโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมสร้างงานพัฒนาทักษะ ช่วยเหลือผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบโควิด ในโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมสร้างงานพัฒนาทักษะ ช่วยเหลือผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบโควิด ในโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2 จำนวน 100 อัตรา เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเริ่มรับสมัครและสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2563 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบุคลากร อพวช. โทร 02 577 9999 ต่อ 1845 , 1887 หรือ กลุ่มงานกิจการเลขาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมฯ โทร.02 610 5330-31 หรือ ศูนย์บริการร่วม อว.1313

12154346747924