อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ ยินดี 2 ทีมเยาวชนไทยคว้ารางวัลการประกวดโครงงานวิทย์ฯ ในการแข่งขัน “The 9th ASEAN plus Three Junior Science Odyssey (APT JSO-9)”

อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ ยินดี 2 ทีมเยาวชนไทยคว้ารางวัลการประกวดโครงงานวิทย์ฯ ในการแข่งขัน “The 9th ASEAN plus Three Junior Science Odyssey (APT JSO-9)”

25-06-2022
01

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งตัวแทนเยาวชนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน “The 9th ASEAN plus Three Junior Science Odyssey (APT JSO-9)” ภายใต้หัวข้อ การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม” ผลปรากฏว่า 2 ทีมเยาวชนไทยจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ คว้ารางวัลเหรียญเงิน (silver award) จากการประกวดฯ ในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-23 มิถุนายน 2022 รูปแบบออนไลน์ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ผลงานทีมเยาวชนไทยคนเก่งจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (silver award) ในโครงงานการละลายโฟมโพลีสไตรีนในผงเปลือกส้มสายน้ำผึ้ง  โดยมี ด.ช.พลภัทร เจิมไทย ด.ญ.พรฤดี แปงเงิน ด.ญ.ศรินยา แข่งขัน และนางสาวกษิรา ธิจันทร์ คุณครูที่ปรึกษา 

และอีกหนึ่งทีมเยาวชนจากโรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (silver award) ในโครงงานหมวกกันน็อคอัจฉริยะ (Smart Helmet) โดยมี นายนราวิชญ์ สันดอน นายธนวัฒน์ จันคณา นายกีรติชนน์ ประดับศรี และนายวรวุฒิ ศรีโพธิ์ คุณครูที่ปรึกษา

 

02

โครงการ The 9th ASEAN plus Three Junior Science Odyssey (APT JSO-9) เป็นโครงการสำหรับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ ไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น  เพื่อผลักดันและเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป