“รวิน” ผุดโครงการ Quick Win นำ NSM สู่ระดับนานาชาติ จัดใหญ่เทศกาลหุ่นโลก 21 – 26 พ.ย.นี้ จากนั้นจัด NSM Night At The Museum 2023 ที่โคราช - เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ - ปทุมธานี ก่อนเคลื่อนคาราวานวิทยาศาสตร์สู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศลดความเหลื่อมล้ำ

“รวิน” ผุดโครงการ Quick Win นำ NSM สู่ระดับนานาชาติ จัดใหญ่เทศกาลหุ่นโลก 21 – 26 พ.ย.นี้ จากนั้นจัด NSM Night At The Museum 2023 ที่โคราช - เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ - ปทุมธานี ก่อนเคลื่อนคาราวานวิทยาศาสตร์สู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศลดความเหลื่อมล้ำ

10-10-2023
NSM-N01

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(NSM) แถลงข่าวโครงการ Quick Win หรือโครงการเร่งด่วนของ NSM ว่า น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ให้ความสนใจมาดูงานที่ NSM เป็นหน่วยงานแรกใช้เวลามาชมกิจกรรมถึง 2 วันติดกันในฐานะผู้ชม โดย รมว.อว.อยากเห็นกระทรวง อว.เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ตนจึงพยายามพัฒนา NSM ให้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน สิ่งสำคัญคือต้องทำให้ NSM เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกให้ได้ ไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งเรียนรู้เท่านั้น เพราะพิพิธภัณฑ์ระดับโลกในประเทศต่างๆ เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเยือน พิพิธภัณฑ์จึงเป็นเสมือนความภาคภูมิใจและเป็นตัวแทนของประเทศนั้น การทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกได้จะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน จังหวัดและประเทศ

NSM-N012

ผศ.ดร.รวินฯ กล่าวต่อว่า "ดังนั้นในระดับเร่งด่วน NSM มีนโยบาย Quick Win ระยะ 6 เดือนเพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไปสู่ระดับโลกด้วยการจัดงานในระดับนานาชาติ งานแรกคือเทศกาลหุ่นโลกหรือ Harmony World Puppet Innovation Festival 2023 ภายใต้แนวคิด “PUPPET TOY ROBOT” ในวันที่ 21 – 26 พ.ย.2566 โดยเทศกาลนี้มีชื่อเสียงในระดับโลกมีหลายสิบประเทศเข้าร่วมซึ่งจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับนานาชาติ และยังก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ประเทศไทย งานต่อมาคืองาน NSM Night At The Museum 2023 โดยจัดพร้อมกันใน 4 สถานที่ของ NSM คือ ในวันที่ 22 – 24 ธ.ค.2566 ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น. วันที่ 23 – 24 ธ.ค. ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช เวลา 18.00 – 21.00 น. วันที่ 23 – 24 ธ.ค. ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ เวลา 18.00 – 21.00 น.และวันที่ 22 – 24 ธ.ค. ที่พิพิธภัณฑ์ อพวช.คลอง 5 ปทุมธานี เพื่อเปลี่ยนมุมมองในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในกลางวันมาเป็นช่วงกลางคืน

NSM-N014NSM-NO8NSM-N013

นอกจากนี้ ในเดือน พ.ย.2566 NSM นำกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ที่มีทั้งนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายออกไปให้บริการเยาวชนและประชาชนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและกระจายการเรียนรู้ไปสู่ทุกพื้นที่ภายใต้แนวคิดเด็กไทยทุกคนต้องเข้าถึงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้อย่างเท่าเทียมกัน อาทิ อุบลราชธานี พะเยา อุทัยธานี นครพนมรวมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น"