NSM ให้การต้อนรับ Mr. Chen Xingrong, Director - Level Cadres of Hubei Association for Science and Technology และคณะ

NSM ให้การต้อนรับ Mr. Chen Xingrong, Director - Level Cadres of Hubei Association for Science and Technology และคณะ

12-12-2023
Hubei01

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ อพวช. ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Chen Xingrong, Director - Level Cadres of Hubei Association for Science and Technology และคณะ ในการร่วมหารือความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และการทำให้วิทยาศาสตร์เป็นที่นิยม ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ อพวช. ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Hubei013Hubei014Hubei017Hubei0182