“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ส่งท้ายความสนุกซีซั่นแรกที่ จ.กระบี่ พร้อมเดินหน้าขยายโอกาสการเรียนรู้ในเปิดเทอมหน้า พ.ค. นี้

“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ส่งท้ายความสนุกซีซั่นแรกที่ จ.กระบี่ พร้อมเดินหน้าขยายโอกาสการเรียนรู้ในเปิดเทอมหน้า พ.ค. นี้

21-02-2023
KRA01

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จ.กระบี่ ส่งท้ายก่อนปิดเทอม ขนขบวนความสนุกคู่ความรู้ให้กับเยาวชนผ่านการสร้างแรงบันดาลใจกับค้นพบความมหัศจรรย์ด้วยวิทยาศาสตร์

KRA012

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จ.กระบี่ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” โดยมี นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และนางวรรณดี เกตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ร่วมเปิดงาน

KRA013

ดร.ดนุชฯ กล่าวว่า อว. พร้อมผลักดันกิจกรรมในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพราะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่รัฐต้องผลักดันในด้านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย โดยผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคต กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ของ อพวช. จึงเป็นแรงสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลง ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เสริมประสบการณ์ความรู้ให้กับเยาวชน นำไปสู่การพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การอยากเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น สามารถนำไปต่อยอดให้กับประเทศตนเองได้ต่อไปในอนาคต 

KRA014

สำหรับ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” จ.กระบี่ ในครั้งนี้ ยังมีหน่วยงานในสังกัด อว. ร่วมโชว์นิทรรศการและกิจกรรม ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำผลงานเรื่อง “ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกกลอกลายแบบ 3 มิติ สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน” และผลงานเรื่อง “ชุด Kit ตียางฟองน้ำ เพื่อการเรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราจากน้ำยางธรรมชาติ” สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) กับกิจกรรม STEAM4INNOVATOR 4 ขั้นตอนสร้างนวัตกร แผนพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ กับกิจกรรมดาราศาสตร์ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับกิจกรรมเล่นเกมให้ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี

KRA016

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมให้กับเยาวชนและประชาชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคต่าง  ๆ ซึ่ง อพวช. ได้ตระหนักถึงโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศตร์ อพวช.” ขึ้น เพื่อออกเดินทางสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ตั้งแต่ในปี 2548 เป็นเวลากว่า 18 ปี ซึ่งมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 6.6 ล้านคน สำหรับในซีซั่นแรกปีนี้ อพวช. จัดเต็มความสนุกและความมหัศจรรย์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยนำไปจัดแสดงกว่า 11 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเยาวชนร่วมชมงานทั้งหมดกว่า 250,000 คน ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดสุดท้ายก่อนปิดเทอม พร้อมเดินหน้าขยายโอกาสการเรียนรู้ในช่วงเปิดเทอมหน้าต่อไป ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ พร้อมได้รับประสบการณ์จริงผ่านการทดลองเล่นและค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง และสามารถนำความรู้นำไปต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่ความเข้าใจและพัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมไทยต่อไป”

KRA019

ทั้งนี้ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ไม่เพียงแค่ส่งเสริมการเรียนรู้ในประเทศเท่านั้น ยังมีการขยายโอกาสการเรียนรู้ไปสู่เยาวชนในอาเซียน โดยการนำคาราวานวิทยาศาสตร์ไปจัดแสดง ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา และเร็ว ๆ นี้ เตรียมพร้อมกระจายความรู้สู่เยาวชนอาเซียนต่อไป ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2566 นี้ อีกด้วย สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมฯ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook : คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. และเว็บไซต์ www.nsm.or.th

KRA018