อพวช. ร่วมกับ สนท. และพันธมิตร จัดพิธีมอบโล่ในการแข่งขันหุ่นยนต์เก็บตัวอย่างวัสดุกัมมันตรังสี สนามจำลองพื้นผิวดวงจันทร์

อพวช. ร่วมกับ สนท. และพันธมิตร จัดพิธีมอบโล่ในการแข่งขันหุ่นยนต์เก็บตัวอย่างวัสดุกัมมันตรังสี สนามจำลองพื้นผิวดวงจันทร์

23-06-2022
01

22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์        ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประธานในพิธีมอบโล่การแข่งขันหุ่นยนต์เก็บตัวอย่างวัสดุกัมมันตรังสีสนามจำลองพื้นผิวดวงจันทร์ และดร.สมพร จองคำ ที่ปรึกษาสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ณ ห้องแสงเดือนแสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี