อว. ชวนเด็กไทยสนุกสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด ‘เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน’ ในงาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’ จัดเต็ม 3 แห่ง 12-14 มกราคม 2567 นี้

อว. ชวนเด็กไทยสนุกสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด ‘เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน’ ในงาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’ จัดเต็ม 3 แห่ง 12-14 มกราคม 2567 นี้

29-12-2023
ScienceAvenue0127741

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวง อว. และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชวนเที่ยวงาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’ ภายใต้แนวคิด ‘เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน’ ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบไว้ว่า ‘มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย’ เพื่อให้เยาวชนได้สนุกสร้างสรรค์ไปกับกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ พร้อมเรียนรู้ ผ่านการลงมือทำในรูปแบบ On Site, On Hands และ Online ผ่านเฟสบุ๊ค: ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue หรือ www.nsm.or.th โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 มกราคม 2567 ที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี วันที่ 12-14 มกราคม 2567 ที่ ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 กรุงเทพฯ, และวันที่ 13 มกราคม 2567 ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี นอกจากนี้ ยังกระจายความสนุกไปทั่วประเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 16 แห่ง และวิทยาลัยชุมชนกว่า 20 แห่ง พร้อมด้วยหน่วยงานตามภูมิภาคต่าง ๆ ยกทัพความสนุกรวมกว่า 46 แห่งทั่วประเทศ

รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/scienceavenue

SCI021ANU

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  หรือ NSM กล่าวว่า งาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน’ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้สัมผัสกับการเรียนรู้อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย กิจกรรมในงานครอบคลุมทุกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมในงานเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทำจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังให้เด็ก ๆ และเยาวชนมีความสนใจในวิทยาศาสตร์

ScienceAvenue012ScienceAvenue0123

พลาดไม่ได้! กับงาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’ ที่จะพาเด็ก ๆ และเยาวชนมาสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ สามารถเข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Online และ On Hands สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเฟสบุ๊ค: ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-577-9999 ต่อ 1791

ScienceAvenue0127485