อพวช. ผนึกกำลัง มทส. และซีเกท เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพวิทย์ฯ เปิดตัว นิทรรศการ “DATA SCIENTIST นักแปลงข้อมูลสู่กลยุทธ์”

อพวช. ผนึกกำลัง มทส. และซีเกท เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพวิทย์ฯ เปิดตัว นิทรรศการ “DATA SCIENTIST นักแปลงข้อมูลสู่กลยุทธ์”

21-09-2022
00011

20 กันยายน 2565 / นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าฯ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคุณเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดตัว นิทรรศการ “DATA SCIENTIST นักแปลงข้อมูลสู่กลยุทธ์” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ชวนทดลองสวมบทบาทอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล พร้อมเป็นฟันเฟืองในการพัฒนากำลังคนและประเทศต่อไปในอนาคต ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา