กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชูแนวคิดการบริหารจัดการขยะ ปลูกฝังเยาวชนรู้จักคิด รู้จักใช้ รู้จักทิ้ง กับนิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ (FROM WASTE TO VALUE)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชูแนวคิดการบริหารจัดการขยะ ปลูกฝังเยาวชนรู้จักคิด รู้จักใช้ รู้จักทิ้ง กับนิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ (FROM WASTE TO VALUE)

08-12-2021
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชูแนวคิดการบริหารจัดการขยะ ปลูกฝังเยาวชนรู้จักคิด รู้จักใช้ รู้จักทิ้ง กับนิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ (FROM WASTE TO VALUE)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22 สิงหาคม 2561–กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชูแนวคิดการบริหารจัดการขยะ ปลูกฝังเยาวชนรู้จักคิด รู้จักใช้ รู้จักทิ้ง กับนิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ (FROM WASTE TO VALUEที่งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

62726

62724

            ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานหลักในการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี กล่าวว่า ผ่านมาแล้ว 4 วัน สำหรับการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช. ได้นำมาจัดแสดงในเมืองจุดประกายความคิด วิทย์สร้างคน มีเยาวชนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สระบุรี ลพบุรี ชุมพร สุราษฏร์ธานี ปัตตานีและ นราธิวาส  มาร่วมงานเป็นจำนวนมากและสร้างความสนุกสนาน ตื่นตา ตื่นใจที่ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันอย่างเต็มที่ และหนึ่งในไฮไลท์ที่เยาวชนให้ความสนใจนั้น คือ นิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ (FROM WASTE TO VALUE) โดยจัดแสดงเรื่องราวของ “ขยะ” และเกิดการตั้งข้อสังเกตที่ชวนให้น้องๆ เยาวชนผู้สนใจร่วมกันค้นหาคำตอบว่า “ขยะเป็นอะไรได้มากกว่าที่คิด” ทั้งเกิดประโยชน์และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งแบ่งเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 ขยะมาจากไหน สาระความรู้เรื่อง“ขยะ” โดยเน้นให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสร้างขยะ ประเภทต่างๆ ของขยะ ไปจนถึงสถิติต่างๆ ที่บ่งชี้ว่า “ขยะ”  กำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องบริหารจัดการให้ถูกต้อง โซนที่ 2 ขยะไปไหน นำเสนอข้อมูลและผลกระทบจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการจัดการ  ตั้งแต่ขยะทั่วไปบนบกไปจนถึงขยะที่ถูกสะสมและปล่อยลงสู่ทะเลจนกลายเป็นแพขยะที่เป็นปัญหาใหญ่ของโลกทุกวันนี้ อีกทั้งเรื่องราวของไมโครพลาสติกที่แฝงตัวสะสมมากับอาหาร ถือเป็นมหันตภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม โซนที่ 3 ลดขยะได้อย่างไร จัดแสดงข้อมูลและแนวคิดต่างๆ ในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน การนำขยะมารีไซเคิลเป็นของชิ้นใหม่ เช่น กระเป๋าจากยางรถยนต์ รองเท้าจากขยะในทะเล  ถ่านผลไม้ดับกลิ่น ผลิตภัณฑ์เหล็กจาการรีไซเคิล เป็นต้น อีกทั้งการกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยใน 24 ชั่วโมง เทคโนโลยีจากออสเตรเลียที่สามารถลดปริมาณขยะได้ถึงร้อยละ 90  นอกจากนี้ยังได้รู้จักการ “REFORM” เทคโนโลยีในการสร้างวัสดุใหม่จากขยะ โดยนำความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์และเคมี เพื่อนำวัตถุดิบที่มีคุณค่าจากขยะกลับมาสร้างวัสดุใหม่ที่มีคุณค่าในเชิงอุตสาหกรรม เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงการจัดการขยะและสามารถต่อยอดความคิดไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อช่วยเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่เยาวชนได้รู้จักคิด รู้จักใช้ รู้จักทิ้ง เพื่อลดปัญหาขยะล้นโลกในอนาคต

62720

62725

           สำหรับน้อง ๆ เยาวชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ตั้งแต่วันนี้ - 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและการจองเข้าชมงานได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960

62719

---------------------------------------------------------------

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

คุณพัชร์ชิสา (ปัญญ์) T.095-624-6659 / คุณสุรัตนา (เมย์) T.086-409-1602 /

คุณบุษราภรณ์ (อิ๋ว) T.088-584-4676 / คุณกฤษฏิ์ (เบล) T.0625244599 /

คุณสาวิตรี (แหม่ม) T.061-974-9555 และ คุณพณณกร (เอื้อง) T.086-060-9055