ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพื้นที่สร้างสรรค์จินตนาการสำหรับเยาวชน ปลุกความเป็นนักคิด นักประดิษฐ์สู่นักสร้างสรรค์นวัตกรรม

ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพื้นที่สร้างสรรค์จินตนาการสำหรับเยาวชน ปลุกความเป็นนักคิด นักประดิษฐ์สู่นักสร้างสรรค์นวัตกรรม

08-12-2021
ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพื้นที่สร้างสรรค์จินตนาการสำหรับเยาวชน ปลุกความเป็นนักคิด นักประดิษฐ์สู่นักสร้างสรรค์นวัตกรรม

จังหวัดเชียงใหม่ 7 มิถุนายน 2561– กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพื้นที่สร้างสรรค์จินตนาการสำหรับเยาวชน ปลุกความเป็นนักคิด นักประดิษฐ์สู่นักสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อปั้นนวัตกรรุ่นใหม่ของเมืองไทยกับกิจกรรม Enjoy Maker Space : From Maker to Innovator: จากสิ่งประดิษฐ์ สู่วิถีคิดนวัตกรรม ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 

 99A0253

          ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช.) กล่าวว่า การยกระดับขึดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง ต้องเริ่มที่การปลูกฝังเยาวชนอนาคตของชาติให้เกิดกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง กิจกรรม Enjoy Maker Space : From Maker to Innovator: จากสิ่งประดิษฐ์ สู่วิถีคิดนวัตกรรม เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการนำแนวความคิดบูรณาการองค์ความรู้ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคต มาเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย

 MG 0048

          ภายในงานผู้เข้าชมจะได้พบกับสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการของตนเอง จนเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งมีความแปลกใหม่ เช่น อากาศยานทางการเกษตร นวัตกรรมที่จะช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานคน  ไม้กายสิทธิ์ที่สร้างจากแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์  ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้นำเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) และเครื่อง Laser cutter มาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 99A0576

         นอกจากนี้ภายในงานยังมีจัดพื้นที่ Activity Zone สำหรับให้เยาวชนมาปลดปล่อยจินตนาการ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ออกมาในรูปแบบผลงาน หรือ สิ่งประดิษฐ์ของตนเองได้อย่างอิสระในลักษณะ Hands-On ได้ลงมือทดลองปฎิบัติจริงเป็นการเรียนรู้ทึ่ไม่มีข้อจำกัด อันจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ของประเทศ  ซึ่งน้อง ๆ เยาวชนจะต้องแก้ปัญหาโดยใช้จินตนาการ ผลิตสิ่งประดิษฐ์จากอุปกรณ์ที่เตรียมไว้และนำมาเชื่อมต่อเป็นของเล่น ของใช้ที่ขยับได้ เช่น กรรไกร กับดักหนู เป็นต้น

          ปัจจุบันประเทศไทยมี Maker Space เปิดให้บริการแล้วหลายแห่ง เช่นที่ Home of Maker ที่ Fortune IT Mall พระราม 9 กรุงเทพฯ และที่ Chiang Mai Maker Club จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 

          ภายในงานยังมีกิจกรรมและนิทรรศการอื่นๆ อีกมากมาย นักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ CMECC สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960