องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ กับ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ กับ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

08-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ กับ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ กับ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังร่วมกันผลักดันให้โรงเรียนได้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ของชมชุน

MOU-0014

MOU-0035

MOU-0034

MOU-0033

MOU-0032

MOU-0031

MOU-0030

MOU-0028

MOU-0027

MOU-0026

MOU-0025

MOU-0024

MOU-0023

MOU-0022

MOU-0021

MOU-0020

MOU-0019

MOU-0018

MOU-0017

MOU-0016

MOU-0015

MOU-0012

MOU-0013

MOU-0010

MOU-0011

MOU-0009

MOU-0008

MOU-0007

MOU-0006

MOU-0005

MOU-0004

MOU-0002

MOU-0003

MOU-0001

MOU29