NSM ร่วมงาน ”Future Thailand“ แถลงผลงาน 3 เดือนของ อว. พร้อมวางแนวทางอนาคตในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

NSM ร่วมงาน ”Future Thailand“ แถลงผลงาน 3 เดือนของ อว. พร้อมวางแนวทางอนาคตในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

11-01-2024
Nsmo01mm
Mm

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงผลงาน 3 เดือน พร้อมวางแนวทางอนาคตของ อว. ในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ ในงาน ”Future Thailand“ โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร อว. และนักวิจัย กว่า 800 คน เข้าร่วมในงานฯ ดังกล่าว ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 ชั้น 5 กรุงเทพฯ

FKK