อพวช. ยกทัพจัดงาน คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.นราธิวาส

อพวช. ยกทัพจัดงาน คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.นราธิวาส

09-08-2022
02

9 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” จ.นราธิวาส โดยมี ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) และดร.อาสลัน หิเล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส