เปิดหลักสูตรค่าย One Day Camp ในเดือนกันยายน 2563 ใหม่ 6 ค่าย

เปิดหลักสูตรค่าย One Day Camp ในเดือนกันยายน 2563 ใหม่ 6 ค่าย

09-12-2021


20 สิงหาคม 2563 – ปทุมธานี / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดหลักสูตรค่าย One Day Camp ในเดือนกันยายน 2563 ใหม่ 6 ค่าย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ สั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนระดับชั้น ป.4 –ป.6 เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ รับจำนวนจำกัด 20 คนต่อค่าย

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ในเดือนกันยายนนี้ อพวช. เปิดค่าย One Day Camp ใหม่ 6 ค่าย เพื่อรองรับน้อง ๆ เยาวชนชั้นประถมศึกษาระดับชั้น ป.4 - ป.6 ที่มองหากิจกรรมยามว่างในช่วงวันหยุด ซึ่ง อพวช. ยังคงจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายเพียง 20 คนต่อค่าย เพื่อรักษามาตรฐานการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 เช่นเดิม

สำหรับค่ายทั้ง 6 ประกอบไปด้วย
• วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ค่าย “The CELL” สนุกกับการเรียนรู้ส่วนประกอบ การทำงานของเซลล์ ลงมือปฎิบัติสกัด DNA พร้อมทดลองสร้างโมเดลเซลล์
• วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 ค่าย “ฮัลโหล ได้ยินไหม” เรียนรู้หลักการการเกิดเสียง การรับรู้ได้ยินรวมถึงเสียงมีความพิเศษอย่างไร
• วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ค่าย “Soil Story” มาร่วมเรียนรู้ สังเกตลักษณะ และโครงสร้างของชั้นดิน ทดสอบ วิเคราะห์คุณภาพดิน ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลงมือประดิษฐ์โมเดลโครงสร้างชั้นดินแบบ DIY “คน น้ำ ดิน เรียนรู้ เข้าใจ ผูกพัน อนุรักษ์”
• วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ค่าย “Aquatic affairs” มาร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งแวดล้อมอย่างเชื่อมโยงผ่านการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้กระบวนการการเก็บตัวอย่างน้ำตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ พร้อมพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และออกแบบเครื่องมือทดสอบคุณภาพน้ำที่บ้านด้วยตนเอง
• วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ค่าย “สัตว์โลก เพื่อนรัก” เรียนรู้และเข้าใจถึงการดำรงชีวิตของสัตว์ ความสำคัญและความสัมพันธ์กัน ระหว่างมนุษย์ สัตว์ และระบบนิเวศ
• วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ค่าย “ไขความลับไปกับ My Body” มาร่วมค้นหาความลับจากร่างกายเรา ลายนิ้วมือปริศนาสามารถระบุตัวบุคคลได้ใช่หรือไม่ หรือแม้แต่การทำงานของอวัยวะภายในเป็นอย่างไร

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย One Day Camp สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nsm.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 577 9999 ต่อ 2124

 

  • one day camp

one day camp

PDF

423606_ใบสมัครค่ายวิทยาศาสตร์ 1 วัน เดือนตุลาคม 2563

Size: 178.00 KB

Hits : 424

Date added: 2563-09-22

Download Preview 

PDF

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

Size: 212.54 KB

Hits : 1

Date added: 2564-10-27

Download Preview